(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004
Tâm cống hiến nâng nhân cách lên,
Giúp người yêu nước chí thêm bền!
Người nào thật dạ vì dân nước,
Công họ muôn đời dân chẳng quên!
Phương Minh
(9/1989)

 *2015 : 21/11 (285}

(1173) TÌNH YÊU NƯỚC DÂN        ->TT 012

(1173) TÌNH YÊU NƯỚC DÂN        ->TT012
Yêu nước dân, tình cao thượng thay,
Càng yêu càng đắm đuối, mê say!
Người yêu dân nước không nề khổ;
Công họ dân mình ghi nhận ngay!
Phương Minh (6/1972)

 11/10

 

(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011

(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011
Đọc thơ hiểu hết ý người làm.
Tưởng dễ mà là việc khó kham!
Những ý thơ nằm ngoài tự nghĩa,
Hiểu chưa thấu đáo cũng đành cam!

17/2, 6/4 (122)

 

 

(0211) TÌM VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC     =>TT 022

(0211) TÌM VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC     =>TT022
Hạnh phúc tìm hoài chẳng thấy đâu,
Do nhiều tham vọng, lắm nhu cầu!
Nếu như cam sống đời đơn giản,
Hạnh phúc dễ tìm, lại hưởng lâu!
  (1/1966)

*2015 : 15/3 (94)

(0208) CHẤT ĐỜI TRONG THƠ  ->TT001

(0208) CHẤT ĐỜI TRONG THƠ  ->TT001
Sáng tác được thơ đượm chất đời,
Quả là khó lắm phải đâu chơi !
Không qua cảm xúc đầy chân thật,
Ý có đâu mà diễn được lời!
(8/1964)

(TT01)

*2015 : 25/10 (277)

*2016: 29/6 (435)

*2017: 8/1 (539)

(0113**) ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH      =>TT 017

(0113**) ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH       =>TT017
Làm việc mà không có hướng, lối,
Giống như đang bước trong đêm tối!
Sách chuyên ngành giúp tay nghề cao,
Lười đọc làm sao chẳng bối rối?!
Phương Minh (5/1984)

*2015 : 16/1 , 19/4 (97)

*2016: 30/6 (439)