(1443) CHỌN ĐẠI BIỂU

(1443) CHỌN ĐẠI BIỂU
Chọn người làm đại biểu cho dân,
Tâm, tài hai thứ dân luôn cần;
Dám làm, dám nói như dân muốn,
Nếu được lợi, dân tin quan dần!
Phương Minh (3/2016)

 

 

(1441) CHIẾN SĨ VIỆT NAM

(1441) CHIẾN SĨ VIỆT NAM
Sẵn sàng giữ nước, chí kiên cường,
Đói phó mọi tình huống bất thường;
Chiến sĩ Việt Nam luôn bất khuất,
Trọn đời sống, chết vì quê hương!
Phương Minh (4/1979)

 

 

 

 

 

(1435) MỞ ĐƯỜNG KHÁM PHÁ

(1435) MỞ ĐƯỜNG KHÁM PHÁ
Thắc mắc, tìm tòi,… lợi thấy ngay,
Mở đường khám phá nhiều điều hay!
Phát minh, sáng tạo,…không ngừng nghỉ,
Cuộc sống loài người luôn đổi thay!
Phương Minh (5/1966)

 

 

 

 

(1432) ĐẠT MỘNG VÌ DÂN

(1432) ĐẠT MỘNG VÌ DÂN
Mộng ước vì dân khi đạt thành,
Biết bao người tạo được công danh
Công danh họ tạo dân ghi mãi,
Nhờ họ đời ta thêm tốt lành!
Phương Minh (9/1999)

 

 

 

 

(1430) VIỆC DÂN NHƯ VIỆC MÌNH

(1430) VIỆC DÂN NHƯ VIỆC MÌNH
Xem việc dân như việc của mình,
Tiếp dân vui vẻ và thân tình!
Tình quan, dân thắm thiết thêm mãi,
Chắc chẳng ai chê, chửi, phẩm bình?!
Phương Minh (9/1999)

*2016 : 20/9 (331)