(1082) THÀNH HỌA TO

(1082) THÀNH HỌA TO
Lương thiếu sống, công chức nặng lo!
Nạn tham nhũng rối như tơ vò!
Đó là hai việc cần lưu ý,
Xem nhẹ, coi chừng thành họa to!

 

(1081) TRẢI NGHIỆM ĐỜI

(1081) TRẢI NGHIỆM ĐỜI
Dù gương tốt, xấu đều cần mà!
Tốt, học làm theo ; xấu, tránh xa!
Chỉ giỏi tìm gương tốt để học,
Đường đời nhiều lúc ngỡ ngàng ra!

**2015 : 1/7 (194)

 

 

(1076) GƯƠNG SÁNG

(1076) GƯƠNG SÁNG
Hiến máu xương cho tổ quốc ta,
Chính  là cách sống rực màu hoa!
Việt Nam trãi bôn ngàn năm sử,
Có biết bao gương sáng tỏa ra!
(9/1987)

29/3 (114)

 

(1072) HỌC THẦY

(1072) HỌC THẦY
Tìm được thầy hay khó lắm thay,
Thầy tâm, tài đủ, tìm càng gay!
Kính thầy, siêng học : cần vô kể,
Được học nhiều thầy lợi thấy ngay!
(7/1974)

**2015 :11/4 (82)

*2016 : 17/11 (492)

 

(1071) HỌC BẠN

(1071) HỌC BẠN
Quen được bạn tài năng vượt mình,
Kiên trì học bạn thật chân tình!
Khiến cho tình bạn thêm bền chặt,
Mình giảm dốt, người càng bớt khinh!
(12/2009)

**2015 : 10+11/3 (81)

*2016 : 16/11 (491)

(1070) HỌC TRƯỜNG ĐỜI

(1070) HỌC TRƯỜNG ĐỜI
Trường đời  nhan nhản những gương hay,
Học được nhiều gương lợi lắm thay!
Gian khổ, vượt qua, không nản chí,
Khổ qua rồi … chí lớn thêm ngay!
(2/2015)

**2015 : 10/3 (80)

*2016 : 14/11 (490)

(1069) CHỒNG GIÀU LẮM TẬT

(1069)CHỒNG GIÀU LẮM TẬT
Tưởng đâu hạnh phúc nhờ chồng giàu,
Giờ vỡ lẽ ra khổ biết bao:
Cờ bạc, rượu chè,…và gái gú,
Chồng đều lậm nặng biết làm sao?!
Phương Minh (2/1997)