(0120) VỐN HỌC

(0120) VỐN HỌC
Học thức cao … hơn tiền bạc nhiều,
Vốn trong đầu quý biết bao nhiêu!
Càng xài vốn học càng thêm lớn,
Khác hẳn bạc tiền không khéo tiêu!
(2/1964)

 Đã giới thiệu:

**2015 : 7/2

*2016 : 14/5 (378A)

 

 

(0113**) ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH      =>TT 017

(0113**) ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH       =>TT017
Làm việc mà không có hướng, lối,
Giống như đang bước trong đêm tối!
Sách chuyên ngành giúp tay nghề cao,
Lười đọc làm sao chẳng bối rối?!
Phương Minh (5/1984)

*2015 : 16/1 , 19/4 (97)

*2016: 30/6 (439)

*(0109 – A19) DẶN CON

*(0109 – A19) DẶN CON
Khi lớn lên con phải chọn đường:
Vì dân, vì nước thật lòng thương.
Tự do, độc lập luôn trân trọng,
Tư lợi, hư danh chẳng vấn vương!
Ý chí, tài năng trao luyện mãi,
Tác phong, đạo đức chỉnh tu thường!
Mong con làm đúng như cha dặn,
Nghe, nhớ lời cha thật tận tường !
Phương Minh (5/1970)

*2016: 10/7 (449)