**(1241 – B27**) ÔM MỘNG BÀNH TRƯỚNG

**(1241 – B27**) ÔM MỘNG BÀNH TRƯỚNG

*Trung quốc xua quân đánh Việt Nam ta,
Ỷ đông dân, tưởng dể thắng mà;
Nào có ngờ  đâu không thắng được,
Một tháng sau đành phải rút quân ra!

*Trung Quốc muốn xâm lăng Việt Nam,
Chỉ vì ích kỷ, muốn thỏa mộng tham;
Gặp phải đối thủ quá gan dạ,
Mộng tham tan vở phải đành cam!

*Nước mạnh giàu đánh nước yếu nghèo hơn,
Bạn bè chơi xấu dể gây buồn, hờn!
Mạnh không thắng yếu là thua rồi đấy,
Biện bạch nhiều càng thêm lộ ác nhơn!

*Trung Quốc đă từng cưởng chiếm Đảo Hoàng Sa của Việt Nam ta,
Muốn từ Hoàng Sa mở rộng dần ra;
Rồi đây nhiều nước cùng chung khổ,
Vì vòi bành trướng cứ bung xa!
Phương Minh (5/1985)

**(1241 – B26**) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

**(1241 – B26**) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

*Đất nước Việt Nam ta,
Hơn bốn ngàn năm qua;
Bao lớp người đã vùng vẫy, xông pha,
Đem máu xương tô thắm sơn hà!

*Độc lập và tự do,
Áo ấm với cơm no;
Toàn dân ta đã quyết tâm giành lấy,
Từng đạt được nhiều thành quả rất to!

*Tương lai đất nước dần rực sáng ra,
Nhiều ngành nghề đang cần bàn tay của môi chúng ta!
Góp thêm công sức,
Đuổi theo các nước đang vượt mình xa!

*Dân Việt Nam ta luôn tin tưởng,
Một ngày gần đây toàn dân vui hưởng;
Thành quả lao động do chính mình bỏ ra,
Ngày ấy gần dần, không còn xa!
Phương Minh (5/1977)

 

 

 

**(0109 – B08*) ĐƯỜNG TÔI ĐI

 

**(0109 – B08*) ĐƯỜNG TÔI ĐI

1*Quyết theo đường tranh đấu,
Từ lúc tuổi mười lăm;
Nhờ trãi bao thăng trầm,
Chí trai thêm nung nấu !

2*Dân than tai nghe thấu,
Dân khổ lòng quặn đau!
Dân hận máu sôi trào,
Dân vui càng phấn khởi!

3*Lướt chông gai tiến tới,
Đòi độc lập, tự do!
Xây dựng đời ấm no,
Gian nguy không lùi bước!

4*Tiền nhân bao thuở trước,
Vượt muôn ngàn khó khăn;
Giành tự chủ công bằng,
Tôi noi theo gương đó…!

Phương Minh (4/1965)

**(0109 – B05*) VIẾT THÊM NỮA!

**(0109 – B05*) VIẾT THÊM NỮA!

*Viết thêm nữa! Hãy viết nhiều thêm nữa!
Viết cho đời không thiếu áng văn hay!
Viết cho mình cởi mở nỗi chua cay,
Và độc giã càng vui khi thưởng thức!

*Viết thêm nữa cho thỏa lòng căm tức,
Viết cho phường tàn bạo đọc thêm đau!
Viết cho tình đồng loại được đề cao,
Viết thúc khách anh hùng mau chổi dậy!

*Viết thêm nữa cho toàn dân đều thấy,
Viết phơi bày mọi áp bức, bất công!
Viết nung sôi những bầu máu anh hùng,
Viết thức tỉnh những ai còn say ngũ!

*Viết thêm nữa! Thế vẫn còn chưa đủ!
Viết kêu dân vùng dậy chống ngoại xâm,
Viết sao cho sai, đúng không ai lầm,
Viết góp phần giành tự do, độc lập!

(3/1961)