(1768) LÀM LỢI DÂN

(1768) LÀM LỢI DÂN
Lợi dân là chuẩn xét công quan,
Nhìn thấy lợi lòng dân ổn, an;
Quan cứ làm cho dân thấy lợi,
Góp công, dù khổ, chẳng hề than!
Phương Minh (5/1998)
1768(1668, A73, B27)
*2017 : 29/7

(1767) KÉN CHỌN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Tuổi xuân chưa hưởng đã lùi xa,
Hạnh phúc gia đình tìm khó ra;
Khi chợt tỉnh rồi, xuân đã hết,
Là do kén chọn cả thôi mà!
Phương Minh (5/1998)
1767(1667, A73, B27)