(1248) THẬT LÀ HẠNH PHÚC

(1248) THẬT LÀ HẠNH PHÚC
Nước mình,  mình phải thật tâm yêu,
Cùng góp công không nệ  ít, nhiều!
Nhìn thấy nước mình đang vững tiến,
Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!
Phương Minh 
(8/2015)

 *2017 : 8/11

(1247) GIỮ NƯỚC VÀ CƯỚP NƯỚC

(1247) GIỮ NƯỚC VÀ CƯỚP NƯỚC
Chiến tranh giữ nước đáng đề cao,
Cướp nước người tàn ác biết bao!
Hậu quả chiến tranh càng thảm khốc,
Tội người gây chiến lớn làm sao !
Phương Minh 
(8/2015)

 

(1246) RẠNG NGỜI SỬ VIỆT

(1246) RẠNG NGỜI SỬ VIỆT
Biết bao người Việt đã thành nhân,
Nhờ góp công lao giúp nước dân;
Đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập,
Giúp cho sử Việt rạng ngời dần!
Phương Minh 
(8/2015)

 

(1244) NỐI LẠI TÌNH XƯA

(1244) NỐI LẠI TÌNH XƯA
Nối lại tình tan vở đã lâu,
Coi chừng sanh rối càng thêm rầu!
Đã từng chung sống mà không hợp,
Nay muốn thuận hòa chẳng dể đâu!
Phương Minh 
(3/1979)


(1243) NHÌN LẠI LỊCH SỬ

(1243) NHÌN LẠI LỊCH SỬ
Mông bá quyền Trung Quốc quá ham,
Chứng nào tật nấy bỏ sao kham!
Nhiều thời sử Việt còn ghi rỏ,
Trung quốc bao lần vở mộng tham!
Phương Minh 
(3/1979)

 

(1242) NAM NỮ BÌNH QUYỀN

(1242) NAM NỮ BÌNH QUYỀN
Nam giới bình quyền với nữ nhân,
Tưởng đâu dể …lại khó vô ngần!
Biết bao lần họp hành, bàn thảo,
Khuấy động lên rồi bỏ lửng dần!
Phương Minh 
(3/1979)

 

**(1241 – B27**) ÔM MỘNG BÀNH TRƯỚNG

**(1241 – B27**) ÔM MỘNG BÀNH TRƯỚNG

*Trung quốc xua quân đánh Việt Nam ta,
Ỷ đông dân, tưởng dể thắng mà;
Nào có ngờ  đâu không thắng được,
Một tháng sau đành phải rút quân ra!

*Trung Quốc muốn xâm lăng Việt Nam,
Chỉ vì ích kỷ, muốn thỏa mộng tham;
Gặp phải đối thủ quá gan dạ,
Mộng tham tan vở phải đành cam!

*Nước mạnh giàu đánh nước yếu nghèo hơn,
Bạn bè chơi xấu dể gây buồn, hờn!
Mạnh không thắng yếu là thua rồi đấy,
Biện bạch nhiều càng thêm lộ ác nhơn!

*Trung Quốc đă từng cưởng chiếm Đảo Hoàng Sa của Việt Nam ta,
Muốn từ Hoàng Sa mở rộng dần ra;
Rồi đây nhiều nước cùng chung khổ,
Vì vòi bành trướng cứ bung xa!
Phương Minh (5/1985)

**(1241 – B26**) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

**(1241 – B26**) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

*Đất nước Việt Nam ta,
Hơn bốn ngàn năm qua;
Bao lớp người đã vùng vẫy, xông pha,
Đem máu xương tô thắm sơn hà!

*Độc lập và tự do,
Áo ấm với cơm no;
Toàn dân ta đã quyết tâm giành lấy,
Từng đạt được nhiều thành quả rất to!

*Tương lai đất nước dần rực sáng ra,
Nhiều ngành nghề đang cần bàn tay của môi chúng ta!
Góp thêm công sức,
Đuổi theo các nước đang vượt mình xa!

*Dân Việt Nam ta luôn tin tưởng,
Một ngày gần đây toàn dân vui hưởng;
Thành quả lao động do chính mình bỏ ra,
Ngày ấy gần dần, không còn xa!
Phương Minh (5/1977)

 

 

 

(1238) TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

(1238) TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
Dân tộc Việt Nam đã bao đời,
Thắng quân cướp nước rất tuyệt vời!
Toàn dân đoàn kết không nề khổ,
Từng tạo bao trang sử sáng ngời!
Phương Minh 
(3/1979)

 

(1237) NHẮC CHUYỆN XƯA

(1237) NHẮC CHUYỆN XƯA
Nội bộ Việt Nam lúc rối ren,
Đừng tưởng thôn tính chắc dể nghen!
Quân Tàu thuở trước từng thãm bại,
Khiếp đảm chạy về đã lắm phen!
Phương Minh 
(3/1979)

 

(1236) ĐUỔI GIẶC

(1236) ĐUỔI GIẶC
Đuổi giặc, nước nào hơn Việt Nam?
Mạnh giàu gì cũng vỡ mộng tham!
Nước nào có ý đồ xâm lược,
Kết cục thua đau, nhục vẫn cam!
Phương Minh 
(2/1979)