1737(A62) NGUỒN VUI LỚN

1737(A62) NGUỒN VUI LỚN

Nguồn vui độc lập tỏa muôn nhà,
Khắp nước mình luôn rực sắc hoa;
Dân chủ đâu còn mơ ước khó,
Tự do nào phải đợi chờ xa.
Toàn dân mừng nước thêm thế mạnh,
Cả nước vui dân rộn tiếng ca;
Nước mạnh, dân giàu lên từng bước,
Là nguồn vui  lớn phải không a ?!

Phương Minh (1996)

1737(1648, A62,B27)

*2017 : 30/10

(1066) XEM NHƯ QUÍ NGỌC

(1066) XEM NHƯ QUÍ NGỌC
Nhà văn hóa với nhà khoa học,
Nhân loại xem như là quí ngọc!
Nhờ họ mà đời sống đổi thay,
Là ân nhân của nhiều dân tộc!
Phương Minh(9/1980)

**2015 :

 

(1062) CHẲNG CỦA RIÊNG AI

(1062) CHẲNG CỦA RIÊNG AI
Nhà văn hóa chẳng của riêng ai,
Thiên hạ hay lầm, nhận xét sai!
Họ là vốn quí chung nhân loại,
Rất cần cho hiện tại, tương lai…!
9/199o)


 

(1060) CỦA CHUNG NHÂN LOẠI

(1060) CỦA CHUNG NHÂN LOẠI
Tiến bộ, tinh hoa,… dù của ai,
Tranh giành, kỳ thị,… đều là sai!
Cứ xem là của chung nhân loại,
Ắt thắm tình người, tránh họa tai !
(8/1965)

9/2 ,

 

 

 

(0547) CHIÊM NGƯỠNG HOA

(0547) CHIÊM NGƯỠNG HOA
Hoa cho ta cảm giác yêu đời,
Hương sắc hoa đa dạng, tuyệt vời!
Chiêm ngưỡng hoa mà không bảo dưỡng,
Hoa mau tàn uổng lắm ai ơi !
(7/2011)

 

 

(0545) CHỨC, TÀI KHÔNG XỨNG

(0545) CHỨC, TÀI KHÔNG XỨNG
Đạt được ước mơ quyền chức cao,
Đức, tài đều thiếu biết làm sao!
Khó khăn, giải quyết căng đầu óc,
Uy giảm dàn, rối rắm biết bao!
(8/1998)

(0514) NGUỒN VUI QUANH TA

(0514) NGUỒN VUI QUANH TA
Nguồn vui nhan nhản ở quanh ta:
Đọc sách, giúp người, sống vị tha,…
Vui chẳng đâu xa, sao phải kiếm?
Cứ vì nhau mỡ óc, lòng ra!
Phương Minh (7/1964)

(0396) QUAN MUỐN GẦN DÂN

(0396) QUAN MUỐN GẦN DÂN
Quan muốn gần dân đâu khó gì,
Lắng nghe dân, làm lợi dân đi!
Khi cần, quan phán, dân ủng hộ ,
Dù khó khăn dân chẳng nề chi!
.Phương Minh (6/1982)

(0361) ĐÁNH MAU VÀ MẠNH

 

(0361) ĐÁNH MAU VÀ MẠNH
Mỹ cút đi rồi, ngụy hãi kinh,
Toàn dân mong sớm được thanh bình!
Đánh mau, đánh mạnh, chờ chi nữa…
Ngụy sắp thua, mình cứ tiến binh!
Phương Minh (3/1975)

 

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN
Nếu so sánh với vui ái ân,
Cống hiến vui hơn gấp bội phần!
Có lắm danh nhân nhờ cống hiến,
Giúp cho nhân cách tỏa xa dần!
Phương Minh (9/1974)