(1126) LÀM LỢI NƯỚC, DÂN

(1126) LÀM LỢI NƯỚC, DÂN
Làm lợi nước. dân …vui tuyệt vời,
Là nguồn hạnh phúc lớn trên đời!
Những người hưởng được nguồn vui ấy,
Còn có thêm nhân cách sáng ngời!
Phương Minh (12/1977)

 *2016 : 5/4 (362)

*

(1117) TÌNH QUAN DÂN

(1117) TÌNH QUAN DÂN
Dân làm theo quan chẳng hề e,
Quan phán đúng, dân càng thích nghe;
Việc lợi nước,… dân làm răm rắp,
Tình quan dân thắm thiết khó dè!
Phương Minh (7/2015)

*2015 :

 

(1116) GẶP ĐƯỢC QUAN TỐT

(1116) GẶP ĐƯỢC QUAN TỐT
Việc lợi nước dân, quan quyết làm,
Lợi, quyền, danh,… chẳng động lòng tham;
Quan mà tốt thế xưa nay hiếm,
Gặp được, dân theo, khổ vẫn cam!
Phương Minh (7/2015)

*2015 :

 

(1114) QUAN HỆ NGOẠI GIAO

(1114) QUAN HỆ NGOẠI GIAO
Quan hệ ngoại giao rối rắm thay,
Tưởng như thắm thiết mà đâu hay:
Phía sau ẩn chứa nhiều chuyện rối,
Chợt hiểu ra rồi mới thấy gay!
Phương Minh (7/2015)

 

 

(1113) CHƠI VỚI NƯỚC LỚN

(1113) CHƠI VỚI NƯỚC LỚN
Nước lớn, phần nhiều rất khó chơi,
Chơi không thận trọng dể tiêu đời !
Họ vì lợi ích của riêng họ,
Lệ thuộc họ nhiều càng tả tơi!
Phương Minh (7/2015)

*2015 : 25/7 (219)

 

(1112) CÙNG VUI CHIẾN THẮNG

(1112) CÙNG VUI CHIẾN THẮNG
Độc lập rồi… Cộng sản, Quốc gia :
Hận thù, đối địch,… hết rồi mà!
Dân Việt Nam cùng vui chiến thắng;
Tình đồng bào rực sắc hương hoa!
Phương Minh (4/1985)

*2015 : 26/7 (222)