(0349) ĐỪNG GÂY CHIA RẺ

(0349) ĐỪNG GÂY CHIA RẼ
Ông là công chức hạng lưa bưa,
Ham lợi nên chi Mỹ, Thiệu lừa !
Nam, Bắc, Trung đều dân Việt cá,
Đừng gây chia rẽ nữa nghe chưa ?!
Phương Minhâyương Minh (3/1975)

(0347) VÌ CHÍNH NGHĨA

(0347) VÌ CHÍNH NGHĨA
Cứ đấu tranh vì chính nghĩa đi,
Sao còn ngần ngại đợi chờ chi!
Cha ông dám góp bằng xương máu,
Con cháu ngày sau hưởng, ngại  gì?!
(8/1961)

2/5 (153)

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN
Nếu so sánh với vui ái ân,
Cống hiến vui hơn gấp bội phần!
Có lắm danh nhân nhờ cống hiến,
Giúp cho nhân cách tỏa xa dần!
Phương Minh (9/1974)

(0343**) ĐƯỜNG VINH QUANG

(0343**) ĐƯỜNG VINH QUANG
Vì dân là con đường vinh quang,
Dù nhiều gian nan không nên than!
Bao người luôn luôn quên thân mình,
Là do yêu dân bằng chân tình…!
Phương Minh (5/1964)