(1851) CẢM NGƯỜI HỢP Ý

(1851) CẢM NGƯỜI HỢP Ý
Mỹ cảm khiến nam nữ thích nhau,
Nhìn người hợp ý cảm càng mau;
Tim lòng xao xuyến, hồn thơ thẩn,…
Không thõa mông yêu sao khỏi đau?!
Phương Minh (5/1966)

bình luận

bình luận