**(1092 – B25) LÀM RỐI THÊM RA

 

**(1092 – B25) LÀM RỐI THÊM RA

1* Chiếm biển, đảo người rồi nói bừa,
“Chủ quyền khỏi cải” là bằng thừa!
Việt Nam có đủ bằng chứng cả,
Ỷ mạnh nói bừa thật khó ưa!

2* Cải tạo bãi Chu Viên, Gạc Ma,…
Thuộc Trường Sa của Việt Nam ta;
Xây thêm hai ngọn hải đăng mới’
Khiến tình hình càng rối thêm ra!

3* Ỷ mạnh giàu là dại đó nghen,
Hiếp người tạo họa, lại thêm hèn!
Mạnh giàu chơi tốt với nghèo, yếu,
Đạt được thâm giao mới đáng khen !
,
4* Có sức mạnh đương nhiên có quyền,
Đó là nhận thức gây lắm phiện !
Nước nào ỷ mạnh mà bành trướng,
Những nước liên quan phản ứng liện!

5* Trung quốc mạnh lên thật đáng phiền,
Biển Đông độc chiếm làm ngay liền !
Ý đồ chi phối toàn thế giới,
Mơ ước hoang đường nên sớm kiêng!

Phương Minh (6/2015)

25/6 (185),

**(1092 – B24) SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG

**(1092 – B24) SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG

1* Sóng dậy biển Đông còn kéo dài,
Là do Trung quốc muốn khoe tài;
Chứng minh mình đã là nước lớn,
Khoe mạnh, khoe giàu để lấy oai !

2* Ỷ mạnh giàu, ham hiếp yếu nghèo,
Cứ gây thù hận ai thèm theo !
Sao bằng giúp đở nhau thật dạ,
TÌnh nghĩa lâng bang kết tựa keo !

3*Mỹ mới bay vài lượt lượn qua,
Thăm dò phản ứng thử thôi mà !
Hải quân Trung quốc hồ đồ đuổi,
Làm vậy mà không thấy ngại a?!

4*Nuốt trọn biển Đông chẳng được đâu,
Dể gì Trung quốc thắng toàn cầu !
Khôn hồn nên đổi cách hành sử,
Bành trướng làm sao ôm mộng lâu!

5* Nếu biễn Đông nổ ra chiến tranh,
Ý đồ Trung quốc khó mong thành!
Toàn nhân loại phải cùng chung sức,
Hàng hải tự do kiên quyết giành !

Phương Minh (6/2015)

24/6 (182)

**(1092 – B23) THẬT LÀ ĐÁNG TRÁCH

**(1092 – B23) THẬT LÀ ĐÁNG TRÁCH

1*Hội nghị nào bàn về biển Đông,
Cứ nghe Trung quốc nói lòng vòng;
Việc gì nêu cũng không minh bạch,
Hay cải bừa xem có được không?

2*Thế giới ngày nay đang rất cần,
Tự do hàng hải rộng, xa dần,
Biển Đông, Trung quộc mưu toan chiếm
Các nước bất bình phản ứng rân!

3* Chiếm đảo Việt Nam, rồi đăp bồi,
Ý đồ trơ trẽn, cách làm tồi !
Cộng đồng thế giới càng thêm rỏ :
Hiện trạng củ thay đổi hẳn rồi !

4* Trung quốc trở thành mối họa to,
Khiến cho nhiều nước phải chung lo,
Nếu đường chín đoạn thành hình được,
Hàng hải còn đâu sự tự do ?!

6*Thế giới ngày nay tiến bô nhiều,
Vì sao Trung quốc quá ư liều:
Bước thêm những bước ngược thời đại,
Thật là đáng trách biết bao nhiêu ?!

(5/2015)

7/6

*2016: 29/6 (437)