(1754) NHÂN CÁCH THÊM CAO

Phân biệt được sai, đúng, dở, hay,…
Làm theo hay, đúng đời cần thay!
Nhân cách thêm cao, thiên hạ trọng.
Ngược lại thì uy tín giảm ngay!
Phương Minh (11/1983)
1754(1654, A72, B27)
*2017 : 19/7

(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH

(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH
Một đất nước xem thường kỷ cương,
Thi nhau bày vẻ rối không lường!
Xây nền hành chánh không bền vững,
Hậu quả nào ai có thể lường!
Phương Minh (10/1987)

 

 

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ
Lời thơ xuất phát từ tâm can,
Đồng cảm buồn, vui,… lẩn trách, than,…
Được độc giả quan tâm thưởng thức,
Nhà thơ cảm thấy vui vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU
Nữ nhân và kể cả nam nhân,
Cơ thể cả hai đẹp tuyệt trần;
Chiêm ngưỡng lẫn nhau vẻ đẹp ấy,
Khiến đời nhân thế vui vô ngần!
Phương Minh (9/1964)

 

 

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)

 

(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI

(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI
Người đủ tâm, tài khó kiếm thay,
Tài cao, tâm tốt tìm càng gay!
Họ yêu dân nước, vì nhân loại,…
Cống hiến cả đời, lòng chẳng thay!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (376)

 

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Bởi họ làm ăn rất chí tình!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (9/1981)

*2015 : 11/12 (294)

*2016 : 13/5 (377)

 

(1021) ĐỀ RA Ý TƯỞNG

(1021) ĐỀ RA Ý TƯỞNG
Nhà văn hóa động não đề ra,
Nhà chính trị đem vận dụng mà;
Đạt cả hai xưa nay rất hiếm,
Bác Hồ làm rạng rở dân ta…!
Phương Minh (5/2010)

* Liên Hiệp Quốc vinh danh, công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là :
Nhà Văn hóa lớn,  Anh hùng Giải phóng dân tộc

**2015 :

*2016 : 19/5 (387)

 

 

(0536) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG

(0536) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG
Chiến thắng Điện Biên vang một thời,
Miền Nam đuổi Mỹ chạy tơi bời!
Công người Cộng Sản nhiều vô kể,
Giúp  sử Việt Nam thêm rạng ngời!
(6/1975)

3/5 (156),  *2016 : 1/5 (347), *2017: 1/2 (356)

(0499) PHƯỜNG LÁO NHÁO

(0499) PHƯỜNG LÁO NHÁO
Cũng phường láo nháo cả mà thôi!
Hứa, nói nghe hay, làm quá tồi!
Phần lớn hiếu danh, ham bám ghế,
Khiến cho nhân cách tỏa mùi hôi!
(7/1973)