(1504) SỐ PHẬN QUAN HƯ

Thấy tiền dân cứ động lòng tham,
Xe xịn, nhà sang quá đổi ham:
Vơ vét, quơ quào không e ngại,
Giờ ngồi gở lịch phải đành cam!
Phương Minh (11/1985)

bình luận

bình luận