(1409) TÌM HẠNH PHÚC

(1409) TÌM HẠNH PHÚC
Tham vọng cá nhân làm nhức đầu,
Tương lai mù mịt biết về đâu?!
Vì đời cống hiến không nề khổ
Hạnh phúc muốn tìm đâu mấy lâu?!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận