(1825) ĐỜI VÀ THƠ

(1825) ĐỜI VÀ THƠ
Đồng cảm việc đời đủ độ cao,
Đột nhiên thi hứng cứ dâng trào!
Nhà thơ khơi gợi : thiện, chân, mỹ,…
Giúp lợi đời càng quí biết bao!
Phương Minh (9/1965)
 
1825 (1725, A73, A27)
 
(Bài thơ vừa mới được tìm lại :13/12/2019))