(0522) VƯỚNG VÀO BÀI BẠC

(0522) VƯỚNG VÀO BÀI BẠC
Bạc bài, cá độ,… đã vướng vào,
Từ bỏ cuộc chơi bộ dễ sao?
Khi lậm nặng rồi họa ắt viếng
Từ nghèo sạt nghiệp đến tù lao!
Phương Minh (6/2005)

(0521) MUA BẰNG, CHỨC

(0521) MUA BẰNG, CHỨC
Bằng, chức thời nào cùng bán, mua,
Thời nay tệ ấy đáng chào thua!
Nếu không kiên quyết mà ngăn chận,
Muốn đủ nhân tài cũng chát chua!
(8/1998)

(0520) BỤNG ĐÃ ƯNG

(0520) BỤNG ĐÃ ƯNG
Miệng bảo không mà bụng đã ưng,
Hiểu qua ánh mắt đươc càng mừng!
Nếu còn hỏi tiếp vài câu nữa,
E thẹn khiến em mặt đỏ bừng!
(3/1964)

(0519) TIỀN BẠC VÀ NGHĨA NHÂN

(0519) TIỀN BẠC VÀ NGHĨA NHÂN
Quá trọng bạc tiền, khinh nghĩa nhân,
Thân nhân, bè bạn dể xa dần,
Đến khi tiền bạc không còn nữa,
Mới thấy nghĩa, nhân thật tối cần!
  (3/1973)

(0518) MUA TÌNH

 

(0518) MUA TÌNH
Nếu nghỉ nhiều tiền lắm kẻ yêu,
Hãy xem thực tế khác hơn nhiều!
Bạc tiền đâu thể mua tình ái,
Tim chẳng rung đâu dể yêu liều?!
(5/1966)*

 

(0516) BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH

(0516) BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH
Chuyện cỏn con đem báo điển hình,
Vậy mà thiên hạ vẫn hoan nghinh!
Thì ra… việc nhỏ mà không nhỏ,
Việc lớn phần nhiều do nhỏ sinh!
(7/2005)

(0515) BỔ SUNG PHÁP LUẬT

(0515) BỔ SUNG PHÁP LUẬT
Pháp luật bổ sung không kịp thời,
Khó khăn chồng chất phải đâu chơi!
Quá nhiều kẻ hở chui qua dể,
Dân nước mình còn mệt ứ hơi!
(9/1998)

(0514) NGUỒN VUI QUANH TA

(0514) NGUỒN VUI QUANH TA
Nguồn vui nhan nhản ở quanh ta:
Đọc sách, giúp người, sống vị tha,…
Vui chẳng đâu xa, sao phải kiếm?
Cứ vì nhau mỡ óc, lòng ra!
Phương Minh (7/1964)

(0513) BIỂN ĐỜI DẬY SÓNG

 

(0513) BIỂN ĐỜI DẬY SÓNG
Ghê thay mảnh lưc của đồng tiền,
Ham hốt tiền tai họa đến liền!
Đấu đá, bon chen,…và chụp giựt,
Biển đời dậy sóng cứ triền miên!
  (5/1974)

 

 

(0512) KHOE NHÂN QUYỀN

(0512) KHOE NHÂN QUYỀN
Nhân quyền vi phạm đứng hàng đầu,
Hiếp nước người ai sánh kịp đâu?
Sao Mỹ cứ luôn luôn lớn tiếng,
Khoe nhân quyền… lại tạo hận sâu?!
(9/2012)

(0510) ĐÀNH CHẤP NHẬN

(0510) ĐÀNH CHẤP NHẬN
Tình duyên trắc trở tại mình thôi,
Treo giá quá cao người khiếp rồi!
Giờ chợt tỉnh ra thì đã muộn,
Cam đành chấp nhận sống đơn côi!
Phương Minh (7/1973)

(0509 HIỂU QUA ANH MẮT

(0509) HIỂU QUA ANH MẮT
Cảm nhận tình yêu chẳng khó đâu!
Khi tim rạo rực hiểu càng sâu!
Hiểu thấu óc, tim qua ánh mắt,
Cần chi hỏi, nói quá nhiều câu!
(8/1965)

(0508) SỐNG GIẢN ĐƠN

(0508) SỐNG GIẢN ĐƠN
Giảm bớt nhu cầu, sống giản đơn,
Khiến nguồn hạnh phúc dồi dào hơn!
Tham lam hưởng thụ càng thêm họa,
Chụp giựt, bon chen tạo hận hờn!
(8/1997)