(1742) BIỂN KHỔ ĐỜI

(1742) BIỂN KHỔ ĐỜI
Biển khổ đời do bởi chúng ta,
Phần đông vì chẳng chịu nhìn xa;
Bon chen , chụp giựt, tranh quyền  chức,…
Tự tạo khổ mà chẳng nhận ra!
Phương Minh (3/1969)

1742(1653, A62, B27)

 *2017 : 11/11

(1644) LÀM VIỆC LỢI ĐỜI

(1644) LÀM VIỆC LỢI ĐỜI
Muốn tránh xa hành vi ác, tham,
Của, tiền phi nghĩa quyết không ham;
Những gương nhân, thiện luôn tìm học,
Việc lợi đời nên vững chí làm!
Phương Minh (9/1965)
1728(1644, A57, B27)

 

 

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC
Danh, lợi, quyền,… mà bảo chẳng ham,
Dối lòng như thế nghe sao kham?!
Đừng vì ham mà quên nhân, đức,
Biến mình thành những kẻ ác, tham!
Phương Minh (10/1996)
1707(1623, A57, B27)

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH
Việc làm sai trái rõ mười mươi,
Cứ chối quanh co đáng hổ ngươi;
Từ tốn nhận sai, kiên quyết sửa,
Là người bản lĩnh, đâu ai cười!
Phương Minh (10/1996)
1705(1621, A57, B27)

(1602) CỨ VIỆC ĐI!

Đã chọn đúng đường, cứ việc đi!
Gian lao, trở ngại chẳng nề chi!
Lợi dân, ích nước là trên hết,
Tổ quốc cần, ta còn ngại gì?!
Phương Minh (9/1974)
1685(1602, A56, B27)

(1600) CHỌN THEO SỞ THÍCH

Sở thích lợi đời cứ bám đeo,
Thứ nào không lợi chẳng thèm theo;
Những gương hay, tốt luôn tìm học,
Nhân nghĩa làm sao đến nổi nghèo?!
Phương Minh (11/2010)
 1683(1600, A56, B27)
*2017 : 1/11

(1557) TÀI VÀ TÂM

(1557) TÀI VÀ TÂM
Một chữ tâm bằng ba chữ tài,
Lời Nguyễn Du từng nói chẳng sai!
Có nhiều tài mà tâm không có,
Thật khó mà không tạo họa tai!
Phương Minh (4/1985)

1639(1557, A55, B27)

*2016 : 29/10 (486)

*2017 : 1/11

(1555) LÒNG NHÂN ÁI

(1555) LÒNG NHÂN ÁI
Lòng nhân ái cần phải đề cao,
Sở hữu được càng quý biết bao!
Có lắm người từng nhờ đến nó,
Mà nhân cách rực sáng như sao!
Phương Minh (4/1985)

1637(1555, A55, B27)

(1519) HOC LUYỆN VÀ CỐNG HIẾN

(1519) HỌC LUYỆN VÀ CỐNG HIẾN
Con đường học luyện rộng thênh thang,
Bền chí theo … lòng, óc mở mang!
Vì nước dân toàn tâm cống hiến,
Đó là nghĩa vụ thật vinh quang!
Phương Minh (11/1986)

*2016 : 5/10 (478)

(1517) NHỜ TUỔI CAO

(1517) NHỜ TUỔI CAO
Người tuổi cao càng trãi nghiệm cao,
Tạo ra lợi thế quý làm sao!
Họ luôn vạch hướng cho con cháu,
Hồ hởi góp công lợi biết bao!
Phương Minh (11/1986)

*2016 : 2/10 (477)

*2017 : 1/10

(1512) CẢM HÓA BẠN

(1512) CẢM HÓA BẠN
Những kẻ thích làm việc nghĩa nhân,
Lợi mình hại người họ đâu cần!
Lở quen người có tâm không tốt,
Họ giúp bạn thành người tốt dần!
Phương Minh (10/1986)