(1534) CƯỚP CÔNG NGƯỜI

(1534) CƯỚP CÔNG NGƯỜI
Nịnh trên, ép dưới,… nhằm tranh công
,
Bể bạc ra rồi có nhục không?!
Công trạng của ai người ấy hưởng,
Cướp công người khó thỏa ước mong!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận