(1066) XEM NHƯ QUÍ NGỌC

(1066) XEM NHƯ QUÍ NGỌC
Nhà văn hóa với nhà khoa học,
Nhân loại xem như là quí ngọc!
Nhờ họ mà đời sống đổi thay,
Là ân nhân của nhiều dân tộc!
Phương Minh(9/1980)

**2015 :

 

(1064) QUYẾT CHÍ TẠO DỰNG

(1064) QUYẾT CHÍ TẠO DỰNG
Ba ngày Tết mới trôi nhanh qua,
Tổ quốc lại cần đến chúng ta!
Quyết chí, kiên tâm cùng tạo dựng:
Tương lai cường thịnh, rực màu hoa!
(2/1989)

*2017: 31/1 (454)

 

(1063) MƯU TOAN CHIẾM ĐẢO_

(1063) MƯU TOAN CHIẾM ĐẢO
Đât, trời, biển của Việt Nam ta,
Chứng cứ nước ta có đủ mà !
Trung quốc cứ ngang nhiên chiếm đảo,
Làm càng như thế …được sao a?!
(11/2009)

 

 

 

 

 

(1062) CHẲNG CỦA RIÊNG AI

(1062) CHẲNG CỦA RIÊNG AI
Nhà văn hóa chẳng của riêng ai,
Thiên hạ hay lầm, nhận xét sai!
Họ là vốn quí chung nhân loại,
Rất cần cho hiện tại, tương lai…!
9/199o)


 

(1060) CỦA CHUNG NHÂN LOẠI

(1060) CỦA CHUNG NHÂN LOẠI
Tiến bộ, tinh hoa,… dù của ai,
Tranh giành, kỳ thị,… đều là sai!
Cứ xem là của chung nhân loại,
Ắt thắm tình người, tránh họa tai !
(8/1965)

9/2 ,

 

 

 

(1059) LỢI ÍCH TỪ THƠ

(1059) LỢI ÍCH TỪ THƠ
Chọn những ý hay thật lợi, cần,
Mượn thơ ngắn, gọn ghi dần dần;
Mong sao người đọc vui cảm nhận:
Thơ cũng ích đời, lợi nước, dân!
(8/1965)

12/2 ,

 

(1058) DÙNG VỐN HỌC

(1058) DÙNG VỐN HỌC
Đem vốn học ra làm lợi đời,
Giúp cho nhân cách sáng ngời ngời,
Ai vì ham lợi sanh tâm ác,
Đừng trách đời nguyền rủa lắm lời!
(12/1964)