(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU
Đảo Trường Sa của Việt Nam ta,
Trung quốc thừa cơ cưỡng chiếm mà!
Giành chủ quyền ai đâu chấp nhận?
Làm càng, nòi ẩu mãi sao a ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 26/6 (426)

 

 

 

(1387) SÁNG NGỜI SỬ VIỆT

(1387) SÁNG NGỜI SỬ VIỆT
Việt Nam đã trãi qua nhiều đời,
Chiến thắng ngoại xâm quá tuyệt vời!
Hậu sinh luôn tiếp bước tiền bối,
Viết bao trang sử sáng ngời ngời!
Phương Minh (8/1996)

*2016 :

 

(1383) ĐƯỢC DÂN QUÝ

(1383) ĐƯỢC DÂN QUÝ
Trãi bao gian khổ chẳng hề than,
Yêu nước dân tình luôn chứa chan!
Vì lợi đời, hăng say cống hiến,
Dân tôn kính, quý họ vô vàn!
Phương Minh (5/2005)

*2016 : 9/6 (406)

 

(1382) GƯƠNG SÁNG, HAY

(1382) GƯƠNG SÁNG, HAY
Người cả đời quen sống thẳng ngay,
Dùng tiền mua chuộc lòng không lay!
Quyền uy áp đảo chưa từng sợ,
Đời họ trở thành gương sáng, hay!
Phương Minh (5/2005)