(1378) HIẾN DÂNG ĐỜI

(1378) HIẾN DÂNG ĐỜI
Khi hồn thơ lạc vào trời mơ,
Cảm hứng trào dâng nhiều khó ngờ!
Chọn ý lợi, hay,… rồi diễn đạt,
Hiến dâng đời một số bài thơ!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận