1737(A62) NGUỒN VUI LỚN

1737(A62) NGUỒN VUI LỚN

Nguồn vui độc lập tỏa muôn nhà,
Khắp nước mình luôn rực sắc hoa;
Dân chủ đâu còn mơ ước khó,
Tự do nào phải đợi chờ xa.
Toàn dân mừng nước thêm thế mạnh,
Cả nước vui dân rộn tiếng ca;
Nước mạnh, dân giàu lên từng bước,
Là nguồn vui  lớn phải không a ?!

Phương Minh (1996)

1737(1648, A62,B27)

*2017 : 30/10

(1466) THÊM HẠNH PHÚC

(1466) THÊM HẠNH PHÚC
Làm tròn trách nhiệm của công dân,
Thực hiện tốt việc dân, nước cần;
Với láng giềng chân tình, thuận thảo,…
Gia đình ta hạnh phúc thêm dần!
Phương Minh (11/1980)

*2016 : 11/6 (408)

 

 

(1346) THƠ TỨ TUYỆT


(1346) THƠ TỨ TUYỆT
Bốn câu hai tám chử mà thôi,
Gởi gắm tâm tư cũng đủ rồi!
Tứ tuyệt thất ngôn thêm sáng giá,
Khi bài thơ thắm đượm màu đời!
Phương Minh (5/2005)

*2016 : 8/1 (303), 11/5 (374)

_________________________

Chieutim Cửa Tùng · 117 bạn chung

Bác Võ Văn Lễ
Họa vui với bác, có gì sai mong bác lượng thứ nhé.
THẤT NGÔN TỨ TUYỆT
Bốn câu hai tám chữ nhiều rồi
Có viết tăng thêm cũng vậy thôi
Tứ tuyệt lưu truyền cùng hậu thế
Thất ngôn sáng mãi đến muôn đời

 

 

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Bởi họ làm ăn rất chí tình!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (9/1981)

*2015 : 11/12 (294)

*2016 : 13/5 (377)

 

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004
Tâm cống hiến nâng nhân cách lên,
Giúp người yêu nước chí thêm bền!
Người nào thật dạ vì dân nước,
Công họ muôn đời dân chẳng quên!
Phương Minh
(9/1989)

 *2015 : 21/11 (285}

(1288) THẬT DẠ YÊU NGHỀ

(1288) THẬT DẠ YÊU NGHỀ
Yêu nghề, quan trọng thuộc hàng đầu,
Thiếu nó thành công chẳng dể đâu!
Thật dạ yêu nghề nghề mới giỏi,
Cuộc đời sung túc hưởng bền lâu!
Phương Minh 
(5/1976)

*2015 :

 

**(1241 – B27**) ÔM MỘNG BÀNH TRƯỚNG

**(1241 – B27**) ÔM MỘNG BÀNH TRƯỚNG

*Trung quốc xua quân đánh Việt Nam ta,
Ỷ đông dân, tưởng dể thắng mà;
Nào có ngờ  đâu không thắng được,
Một tháng sau đành phải rút quân ra!

*Trung Quốc muốn xâm lăng Việt Nam,
Chỉ vì ích kỷ, muốn thỏa mộng tham;
Gặp phải đối thủ quá gan dạ,
Mộng tham tan vở phải đành cam!

*Nước mạnh giàu đánh nước yếu nghèo hơn,
Bạn bè chơi xấu dể gây buồn, hờn!
Mạnh không thắng yếu là thua rồi đấy,
Biện bạch nhiều càng thêm lộ ác nhơn!

*Trung Quốc đă từng cưởng chiếm Đảo Hoàng Sa của Việt Nam ta,
Muốn từ Hoàng Sa mở rộng dần ra;
Rồi đây nhiều nước cùng chung khổ,
Vì vòi bành trướng cứ bung xa!
Phương Minh (5/1985)

(1191) BIẾT NHỜ LƯƠNG TÂM

(1191) BIẾT NHỜ LƯƠNG TÂM
Người luôn nghe tiếng nói lương tâm,
Tham, ác làm sao nẫy được mầm?!
Nếu biết nhờ lương tâm định hướng,
Đường đi ta chọn không hề lầm!
Phương Minh(9/1971)

 

(1162) GIỮ UY QUAN TRÊN

(1162) GIỮ UY QUAN TRÊN
Phục vụ nhân dân dần tốt lên,
Dân càng yêu mến các quan trên!
Hành dân đổi kiểu mà không giảm,
Uy tín quan trên khó giử bền!
Phương Minh (8/2015)