(1840) TẠO NGHIỆP HƯỞNG CHUNG

(1840) TẠO NGHIỆP HƯỞNG CHUNG
Do ham lấy vợ hoặc chồng giàu,
Khi chợt tỉnh rồi mới thấy đau!
Ôm mộng ngồi không mà hưởng của,
Sao bằng tạo nghiệp hưởng chung sau?!
Phương Minh (4/2022)

(1839) ƯỚC MONG

(1839) ƯỚC MONG
Ước mong tình người trãi dần ra,
Khắp cả năm châu như một nhà;
Vui hưởng hoà bình và thịnh vượng,
Bất công, áp bức,… cứ lùi xa!
Phương Minh (4/2022)

(1838) TẠO CÔNG LAO

(1838) TẠO CÔNG LAO
Những người tự biết mình là ai,
Nổ lực hành, học nâng chí, tài;
Tranh đấu vì dân không ngại khổ,
Công lao họ tạo khó mờ phai!
Phương Minh (8/1969)
*Mới tìm lại được bài thơ trên

(1837) NHẮN GỬI BẠN THƠ

(1837) NHẮN GỬI BẠN THƠ
Facebook Võ Văn Lễ mong chờ,
Lời bình, góp ý nội dung thơ;
Hoặc là chia sẻ, đăng bài mới,
Giúp chủ trang vui thõa mộng chờ!
Phương Minh (7/2022)

(1836) MONG CHỜ LỜI CHÊ, KHEN

(1836) MONG CHỜ LỜI CHÊ, KHEN
Bạn nào đã đọc Thơ Phương Minh,
Xin cứ vô tư cho lời bình;
Tác giả luôn mong chờ, đón nhận,
Lời chê, khen thật dạ, chân tình!
Phương Minh (7/2022)

(1835) LUÔN NHỚ ƠN

(1835) LUÔN NHỚ ƠN
Tác giả Phương Minh luôn nhớ ơn,,
Mọi lời khen, chê hoặc khuyên lơn,…;
Giúp cho “Trang thơ” bớt sai sót,
Để có thơ hay, đời lợi hơn!
Phương Minh (7/2022)

(1834) CHÚC MỪNG BẠN THƠ

(1834) CHÚC MỪNG BẠN THƠ
Chúc mừng các bạn yêu văn thơ,
Tràn ngập niềm vui, thõa mộng chờ;
Sáng tác nhiều thơ đời thấy lợi,
Giúp cho người đọc vui không ngờ!
Phương Minh (7/2022)

(1833) THÔI ĐÀNH CAM CHỊU

(1833) THÔI ĐÀNH CAM CHỊU
Vào lao gỡ lịch chẳng buồn ai,
Do mình gây tội, tạo họạ tai!
Luật pháp công minh không thể thoát,
Thôi đành cam chịu bởi mình sai!
Phương Minh(5/1977)

(1832) MỞ SÒNG BÀI

(1832) MỞ SÒNG BÀI
Tổ chức sòng bài để lấy xâu,
Ham giàu, gây họa, chẳng nên đâu!
Hốt tiền phi pháp mà không ngại,
Khó tránh vào lao gỡ lịch lâu!
Phương Minh(8/1976)