(1835) LUÔN NHỚ ƠN

(1835) LUÔN NHỚ ƠN
Tác giả Phương Minh luôn nhớ ơn,,
Mọi lời khen, chê hoặc khuyên lơn,…;
Giúp cho “Trang thơ” bớt sai sót,
Để có thơ hay, đời lợi hơn!
Phương Minh (7/2022)

bình luận

bình luận