(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(Họa lại bài”ĐÔNG TÀN” của Dung Muecke)

Ai cũng muốn đông sớm lụi tàn,
Khiến thời tiết lạnh càng mau tan.
Thành, quê rộn rip chờ xuân đến,
Tràn ngập niềm vui, không tiếng than!
(22/1/2015)

ĐÔNG TÀN
Chỉ ước hàn đông chóng lụi tàn
Cho mùa tuyết phủ chóng mau tan
Xuân về nở nụ đâm chồi biếc
Khởi sắc vần thi hết thở than
Dung Muecke (21.01.15)

 

(1044) NÚP BÓNG CHÙA

(1044) NÚP BÓNG CHÙA
Lắm kẻ giả tu núp bóng chùa,
Tiền bá tánh cúng cứ gom, đùa!
Tham, sân, si vẫn còn vướng, bận,…
Nhờ họ cầu an sao khỏi thua?!
(8/1965)

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN
Đa nguyên, đa đảng chẳng nên đâu,
Các đảng tranh nhau rối ngút đầu;
Độc lập, chủ quyền càng dể mất,
Mất đi rồi… nhục, khổ dài lâu !
Phương Minh (5/2007)

 

 

(0575) GIÀU PHI PHÁP

(0575) GIÀU PHI PHÁP
Dùng thủ đoạn phi pháp để giàu,
Khó lòng an hưởng mãi về sau!
Không xài phung phí tiêu tan hết,
Rồi cũng vào lao nếm khổ đau!
Phương Minh (2/1997)

 

(0525) NHỚ

(0525) NHỚ
Ai nhớ mình? Mình lại nhớ ai?
Nhớ ai? Ai nhớ? Nhớ ai hoài?!
Nhận, cho tình cảm vô cùng lạ!
Sòng phẳng, cân bằng : được mấy ai?!
Phương Minh (11/1965)

*2015 : 29/6 (192)

(0521) MUA BẰNG, CHỨC

(0521) MUA BẰNG, CHỨC
Bằng, chức thời nào cùng bán, mua,
Thời nay tệ ấy đáng chào thua!
Nếu không kiên quyết mà ngăn chận,
Muốn đủ nhân tài cũng chát chua!
(8/1998)

(0520) BỤNG ĐÃ ƯNG

(0520) BỤNG ĐÃ ƯNG
Miệng bảo không mà bụng đã ưng,
Hiểu qua ánh mắt đươc càng mừng!
Nếu còn hỏi tiếp vài câu nữa,
E thẹn khiến em mặt đỏ bừng!
(3/1964)

(0509 HIỂU QUA ANH MẮT

(0509) HIỂU QUA ANH MẮT
Cảm nhận tình yêu chẳng khó đâu!
Khi tim rạo rực hiểu càng sâu!
Hiểu thấu óc, tim qua ánh mắt,
Cần chi hỏi, nói quá nhiều câu!
(8/1965)

(0486) HƯỞNG THỤ THA LAM

(0486) HƯỞNG THỤ THAM LAM
Cuộc đời luôn có lắm nguồn vui,
Giỏi mấy cũng không hưởng đủ mùi!
Hưởng thụ tham lam càng thêm họa,
Họa nhiều đừng hỏi tại sao xui?!
(8/1973)