(1799) HỎI BỌN PHẢN ĐỘNG

Đuổi Pháp, Mỹ,…ngăn chận giặc Tàu,
Giúp dân nước tiến nhanh, giàu mau!
Công người Cộng sản dân trân trọng?
Lật họ, giành quyền bộ dễ sao?!
Phương Minh  (10/1996)
1799 (1699,A73, B27)

1744(A64) MUỐN SỐNG RA NGƯỜI

Người yêu dân nước nát tâm can,
Do thấy đời dân khổ ngập tràn;
Cả nước luôn mong xâm lược cút,
Toàn dân mãi đợi hận thù tan.
Không còn độc lập đau vô hạn,
Mất hết tự do buồn hết can;
Muốn sống ra người cần quyết tử,
Để toàn dân Việt thoát lầm than!

Phương Minh (3/1969)

1744(1653, A64, B27)

(1606) TRĂN TRỞ SUỐT ĐỜI


Nhìn vào cuộc sống của loài người,
Kẻ thức thời trăn trở suốt đời;
Áp bức, bất công còn tạo rối,
Khiến cho thế giơi khó an ngơi!
Phương Minh (12/1979)
1689(1606, A56, B27)
 *2016 :  28/11 (499)
*2017 :  22/11

(1605) TƯỞNG DÂN VUI

Cuộc sống cần dân chủ, tự do,
Quan vì dân phải nhớ luôn cho:
Dân còn khao khát hai điều ấy,
Tưởng dân vui là quan lầm to!
Phương Minh (12/1979)
1688(1605, A56, B27)

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU
Đảo Trường Sa của Việt Nam ta,
Trung quốc thừa cơ cưỡng chiếm mà!
Giành chủ quyền ai đâu chấp nhận?
Làm càng, nòi ẩu mãi sao a ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 26/6 (426)

 

 

 

*(1325 – A36) HỌA CHINH CHIẾN

*(1325 – A36) HỌA CHINH CHIẾN
Dùng bạo lực phân thành thắng, thua,
Dể gì hậu quả chẳng cay chua!
Vị tha tạo nghĩa nhân, nên nhớ!
Thâm độc gây thù hận, chớ đùa!
Thắng kẻ thế cô đâu phấn khởi,
Thua người lực yếu buồn te tua!
Sống chung mà cứ tranh thua, thắng,
Chinh chiến đương nhiên phải trúng mùa!
Phương Minh (27/11/2015)

*2016: 25/6 (423)

 

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Quen làm càn, lập luận loanh quanh,
Đường lưỡi bò trơ trẽn nổi danh!
Đảo Việt đừng mong thâm độc chiếm,
Biển Đông đâu dể nhẫn tâm giành!
Bản đồ thế giới in đầy đủ,
Tư liệu năm châu ghi rỏ rành!
Trung quốc làm sao đủ chứng lý,
Ý đồ bành trướng dể chi thành?!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 29/11 (289)

*2016: 1/7 (440)

 

*(1325 – A32) TRANH HƠN NHAU

*(1325 – A32) TRANH HƠN NHAU
Do dùng bạo lực tranh hơn nhau,
Nhân loại đắm chìm trong khổ đau!
Tạo lắm tang thương vì háo thắng,
Gây nhiều tai họa bởi tranh giàu!
Hòa bình, muốn hưởng, làm sao thỏa?
Hạnh phúc, mong tìm, khó đạt mau!
Phân cực, đối đầu,… nên đoạn tuyệt,
Không thì bất hạnh mãi về sau!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 23/11 (286)

 

 

 

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG
Mong một ngày mai có đổi đời,
Ý đồ bành trướng thành xa vời!
Ước mơ chiếm biển tan theo gió,
Tham vọng hiếp người sớm bốc hơi!
Thế giới cùng nhau vui hạnh phúc,
Toàn cầu chung sức tạo an ngơi!
Bọn ham bành trướng còn hăng máu,
Nhân loại làm sao sống thảnh thơi ?!
Phương Minh (18/11/2015)

2015 : 14/12 (296)

 *2016: 6/7 (445)

 

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN
Một chín bảy lăm thay sắc cờ,
Khiến bao người cứ ngỡ là mơ!
Toàn dân phấn khởi vui đời đổi,
Khắp nước hân hoan thỏa mộng chờ!
Bè bạn vui lây lòng háo hức,
Quân thù hoảng chạy trí lơ ngơ,
Việt Nam đuổi Mỹ quá nhanh, gọn,
Đạt chiến thắng thần tốc khó ngờ!
Phương Minh (4/1975)

*2015 : 20/12 (294)

*2016 : 2/5 (349), 29/4

*2017 :  29/4 (463)

(1247) GIỮ NƯỚC VÀ CƯỚP NƯỚC

(1247) GIỮ NƯỚC VÀ CƯỚP NƯỚC
Chiến tranh giữ nước đáng đề cao,
Cướp nước người tàn ác biết bao!
Hậu quả chiến tranh càng thảm khốc,
Tội người gây chiến lớn làm sao !
Phương Minh 
(8/2015)