*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN
Một chín bảy lăm thay sắc cờ,
Khiến bao người cứ ngỡ là mơ!
Toàn dân phấn khởi vui đời đổi,
Khắp nước hân hoan thỏa mộng chờ!
Bè bạn vui lây lòng háo hức,
Quân thù hoảng chạy trí lơ ngơ,
Việt Nam đuổi Mỹ quá nhanh, gọn,
Đạt chiến thắng thần tốc khó ngờ!
Phương Minh (4/1975)

*2015 : 20/12 (294)

*2016 : 2/5 (349), 29/4

*2017 :  29/4 (463)

bình luận

bình luận