*****(1000) CHÚC MỪNG SINH NHẬT

(1000) CHÚC MỪNG SINH NHẬT

(00)

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐàCHÚC MỪNG SINH NHẬT
Ngày chín, tháng mười một,… mẹ sinh,
Tuy không tổ chức mừng linh đinh;
Bạn bè khắp nước gởi lời chúc:…
Mình cảm ơn, ghi nhận chí tình!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(01)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật đến, thêm một tuổi đời,
Hòa vào cuộc sống thắm tình người;
Phương Minh chúc bạn luôn vui, khỏe,…
Cảm nhận đời nhiều thứ tuyệt vời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(02)***

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Phương Minh xin chúc mừng sinh nhật:
Mọi ước mơ mau thành sự thật!
Cùng với mọi người xây dựng đời,
Sao cho hạnh phúc dâng cao ngất!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(03)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Được sinh ra sống ở trên đời,
Thụ hưởng nguồn vui quá tuyệt vời!
Mượn mấy lời, Phương Minh mến chúc:
Bạn luôn vui, khỏe, gặp hên thời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(04)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, bè bạn khắp nơi,
Cùng Phương Minh chúc bạn vui tươi!
Tràn đầy hạnh phúc, thỏa mơ ước,
Góp được nhiều công làm lợi đời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

____________________

 

(05)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng ngày ban được sinh ra đời,
Nơi có nhiều nguồn vui tuyệt vời!
Ngắn gọn đôi lời, mình mến chúc:
Tương lai bạn luôn sáng ngời ngòi!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(06)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Phương Minh và bạn bè gần xa,
Cùng chúc ngày sinh bạn rộ hoa!
Hanh phúc tràn đầy, luôn trẻ, khỏe,…
Thấy đời tươi đẹp nhiều thêm ra!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(07)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, ngày vui đến rồi,
Phương Minh xin chúc một vài  lời:
Bạn luôn vui, khỏe,…và thành đạt,
Cùng mọi người chung hưởng phước đời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(08)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Phương Minh chúc bạn luôn mai mắn,
Sống mãi đến già vẫn  khỏe khoắn!
Cùng với mọi người vui góp công,
Thấy đời luôn đẹp đẻ,  tươi tắn!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(09)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Còn vui nào sánh được sinh ra,
Hưởng lộc đời nhờ công mẹ cha!
Sinh nhật bạn, Phương Minh mến chúc:
Tương lai bạn rực rở màu hoa!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(10)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Bạn đã được thêm một tuổi đời,
Phương Minh chúc bạn gặp hên thời;
Luôn luôn vui, khỏe,…và tươi trẻ,
Cùng hưởng lộc đời với mọi người!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

____________________

 

(11)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, Phương Minh chúc mừng:
Bạn bè thăm, chúc thật tưng bừng;
Tràn đầy hạnh phúc, nhiều may mắn,
Rộn rã niềm vui như chẳng từng!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(12)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng sinh nhật ban, Phương Minh chúc:
Đời bạn  tràn đầy nguồn hạnh phúc!
Cảm thấy đời luôn rực sắc hoa,
Bạn bè thăm, chúc thật đông đúc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

____________________

 

(13)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nhân sinh nhật bạn, Phương Minh chúc :
Rộn rã niềm vui, nhiêu hạnh phúc;
Vững bước tiến lên giữa cuộc đời,
Sống luôn thuận lợi và sung túc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

(14)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Ngày bạn sinh ra giữa cỏi đời,
Phương Minh xin chúc bạn đôi lời:
Bạn luôn vui, khỏe và tươi trẻ,
Cảm thấy đời nhiều thứ tuyệt vời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

*(15)

 

*(15)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, phương Minh mến chúc:
Bạn luôn vui, khoẻ, sống sung túc,
Nhìn đời như rực rỡ màu hoa,
Từ trẻ đến già luôn hạnh phúc…!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

*(16)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, Phương Minh gởi lời:
Mong sao bạn luôn gặp hên thời;
Sống luôn thuận lợi và sung túc,
Tràn ngập niềm vui giữa cuộc đời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(17)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng ngày bạn sinh ra đời,
Có ít lời Phương Minh gởi đến;
Chúc bạn luôn vui, khoẻ, trẻ, đẹp,…
Hân hoan góp sức điểm tô đời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

 

*(18)

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng ngày bạn được sinh ra,
Khắp nước bạn bè gần hoặc xa:
Cùng  gởi lời mừng và chúc bạn:
Đời luôn hạnh phúc, rực màu hoa!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(19)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật là ngày vui tuyệt vời,
Có nhiều  hạnh phúc nhất trên đời:
Phương Minh chúc bạn vui. khoẻ, trẻ,…
Luôn khen đời tươi đẹp hết lời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(20)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng bạn mới thêm dúng một tuổi ,
Cùng những trãi nghệm quí trong đời:
Phương Minh chúc bạn luôn mai mắn,
Được thụ hưởng nhiều thứ tuyệt vời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(21)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn Phương Minh mến chúc:
Đời bạn luôn vui tươi, hạnh phúc
Cảm nhận đời như cứ đẹp thêm ,
Gia đình bạn luôn sống sung túc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng ngày bạn được sinh ra đời,
Phương Minh xin chúc bạn vài lời:
Bạn luôn vui, khỏe, đầy hạnh phúc,
Cảm nhận đời quá đổi tuyệt vời!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

 

*(23)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật là ngày vui tột cùng,
Hoà vào đời để hưởng lộc chung!
Phương Minh chúc bạn luôn như ý,
Giữa cuộc đời cứ giương cánh tung!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(24)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Bạn được thêm tròn một tuổi đời,
Lại thêm trãi nghiệm thật cao vời
Phương Minh chúc bạn luôn vui, khoẻ;
Cùng dựng xây đời với mọi người!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

*(25)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, Phương Minh mến chúc:
Bạn luôn khoẻ, trẻ, sống sung túc;
Gặp nhiều thuận lợi trên đường đời,
Rộn rã niềm vui trong mọi lúc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(26)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng sinh nhật bạn, Phương Minh chúc:
Đời bạn luôn luôn đầy  hạnh phúc!
Cảm thấy đời tràn ngập niềm vui,
Gia đinh luôn hoà thuận, sung túc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

____________________

 

*(27)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Phương Minh chúc mừng ngày sinh bạn,
Thêm tuổi đời, thêm sức cáng đáng;
Vững bước tiến lên giữa cuộc đời,
Tương lai bạn ngày càng thêm sáng!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

*(28)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng ngày bạn được sinh ra đời,
Xin chúc bạn ngắn gọn mấy  lời:
Bạn mãi khoẻ, vui, đầy sức sống,
Góp công xây đời rực màu tươi!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

*(29)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh nhật bạn, Phương Minh mến chúc :
Bạn luôn vui hưởng cảnh sung túc;
Góp nhiều công sức dựng xây đời,
Cùng mọi người chung hưởng hạnh phúc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

*(30)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Ngày sinh bạn, mình có vài lời :
Chúc bạn vui, khoẻ, hưởng lộc đời,
Hoà nhập vào đời không nệ khó,
Góp công làm lợi cho nhiều người!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

(31)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nhân sinh nhật bạn, Phương Minh chúc :
Đời bạn luôn thuận lợi, hạnh phúc;
Hoà nhập nhịp sống giữa cuộc đời,
Góp công giúp đời thêm sung túc!
Phương Minh (Võ Văn Lễ)

 

 

 

 

*****(0999) NHÀ THƠ PHƯƠNG MINH (VÕ VĂN LỄ) NÓI VỀ BÚT HIỆU CỦA MÌNH

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
 NHÀ THƠ PHƯƠNG MINH (VÕ VĂN LỄ) NÓI VỀ BÚT HIỆU CỦA MÌNH
       Vào năm 2012 và năm 2014, mình đã cho đăng bài viết dưới đây trên hai Facebook của mình (Võ Văn Lễ , Văn Lễ Võ) và các nhóm công khai có liên quan.Nay, mình trân trọng giới thiệu lại bài viết trên để độc giả “Trang Thơ Phương Minh”  được biết qua :Có bạn hỏi :
       – Cháu thấy có một Nhà báo lấy tên là Phương Minh, một vài người làm thơ cũng có bút hiệu Phương Minh. Bác chọn bút hiệu Phương Minh, bác không sợ trùng bút hiệu với họ sao ?Trả lời :
      – Tôi rất mê thơ và tập tành làm thơ từ cuối năm 1955 và đã chính thức dùng bút hiệu Phương Minh từ đầu năm 1960 đến nay. Bút hiệu Phương Minh của tôi được Chế độ cũ chính thức công nhận qua một Đại tự án của Tòa án Tỉnh Kiến Hòa ( Bến Tre ngày nay). Đại tự án nầy dựa vào khai sanh và một Thẽ nhà báo của tôi cùng lời tuyên thệ của hai nhân chứng trước tòa, đã xác nhận bút hiệu Phương Minh, với nội dung : ” Võ Văn Lễ và Võ Văn Lễ tự Phương Minh là một người”, hiện bản chính của Đại tự án nầy  vẫn còn được lưu giữ tại nhà tôi.
 
    Dưới đây là hai trong những giấy tờ chứng minh về thời gian dùng bút hiệu Phương Minh của tôi :      1) Thẻ Nhà báo do Nhật báo Saigon Mới cấp năm 1962 :the-ky-gia-1      2) Thẽ do Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt thuộc Liên Đoàn Ký giả Quốc Tế cấp năm 1975 (sau khi thoát khỏi Chuồng Cọp Côn Đảo một năm rưỡi) :the-ky-gia-2

Vì vậy, Phương Minh (Võ Văn Lễ) tôi xin nói rõ lại để các bạn được biết vềthời gian sử dụng bút hiệu Phương Minh của tôi.

Thân chào các bạn!

Phương Minh (Võ Văn Lễ)