(1823) THÂN CHÀO BẠN MỚI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
(1823) THÂN CHÀO BẠN MỚI
Thân chào người bạn mới vừa quen.
Mong ước tình ta tỏa sắc sen!
Gắn bó chân tình, thêm đồng cảm.
Khiến người ngoài cuộc hết lòng khen!
Phương Minh (12/2019)
\
1823 (1723, A73, B27)