(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH

(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH
Tập Cận Bình ơi, Tập Cận Bình!
Với lân bang phải thật thân tình!
Lấn ranh, cướp đảo,… coi sao được?
Bành trướng, làm càn,…thiên hạ khinh!
Phương Minh (19/4/2016)

*2016 : 20/4 (330)

 

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU
Đảo Trường Sa của Việt Nam ta,
Trung quốc thừa cơ cưỡng chiếm mà!
Giành chủ quyền ai đâu chấp nhận?
Làm càng, nòi ẩu mãi sao a ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 26/6 (426)

 

 

 

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Quen làm càn, lập luận loanh quanh,
Đường lưỡi bò trơ trẽn nổi danh!
Đảo Việt đừng mong thâm độc chiếm,
Biển Đông đâu dể nhẫn tâm giành!
Bản đồ thế giới in đầy đủ,
Tư liệu năm châu ghi rỏ rành!
Trung quốc làm sao đủ chứng lý,
Ý đồ bành trướng dể chi thành?!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 29/11 (289)

*2016: 1/7 (440)

 

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG
Mong một ngày mai có đổi đời,
Ý đồ bành trướng thành xa vời!
Ước mơ chiếm biển tan theo gió,
Tham vọng hiếp người sớm bốc hơi!
Thế giới cùng nhau vui hạnh phúc,
Toàn cầu chung sức tạo an ngơi!
Bọn ham bành trướng còn hăng máu,
Nhân loại làm sao sống thảnh thơi ?!
Phương Minh (18/11/2015)

2015 : 14/12 (296)

 *2016: 6/7 (445)

 

(1243) NHÌN LẠI LỊCH SỬ

(1243) NHÌN LẠI LỊCH SỬ
Mông bá quyền Trung Quốc quá ham,
Chứng nào tật nấy bỏ sao kham!
Nhiều thời sử Việt còn ghi rỏ,
Trung quốc bao lần vở mộng tham!
Phương Minh 
(3/1979)

 

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ
Gương giành độc lập được đề cao,
Dân Việt Nam hân hạnh biết bao!
Đuổi ngoại xâm không còn quá khó,
Tạo thành tiền lệ quí làm sao!
Phương Minh (8/2015)

 

(1197) TRUNG QUỐC HẾT HAM

(1197) TRUNG QUỐC HẾT HAM
Bọn cướp đảo ham thỏa mộng tham,
Việt Nam để mất đảo sao kham?!
Quang Trung, Thường Kiệt,… thời đương đại,
Xuất hiện thì Trung Quốc hết ham!
Phương Minh (8/2015)

*2016 : 21/4 (332) – *2017 : 25/2 (569)

 

(1193) KHẮC TINH XÂM LƯỢC

(1193) KHẮC TINH XÂM LƯỢC
Đế quốc, thực dân đều giống nhau,
Đã từng thảm bại nhục và đau!
Việt Nam là khắc tinh xâm lược,
Bành trướng coi chừng vỡ mộng mau!
Phương Minh(8/2015)

 

(1179) THI ĐUA VÕ TRANG

(1179) THI ĐUA VÕ TRANG
Bành trướng kích thi đua vũ trang,
Làm dân nhiều nước rất hoang mang
Chính là tội ác vô cùng lớn,
Ít tội nào so sánh được ngang!
Phương Minh (6/2015)

 

(1169) ƯỚC NGUYỆN HÒA BÌNH

(1169) ƯỚC NGUYỆN HÒA BÌNH
Đáng ghét nhứt đời chỉ chiến tranh,
Mong sao bành trướng mộng tan nhanh;
Để cho Trung Quốc ngừng gây họa,
Ước nguyện hòa bình sớm đạt thành!
Phương Minh (8/2015)

 

**(1092 – B25) LÀM RỐI THÊM RA

 

**(1092 – B25) LÀM RỐI THÊM RA

1* Chiếm biển, đảo người rồi nói bừa,
“Chủ quyền khỏi cải” là bằng thừa!
Việt Nam có đủ bằng chứng cả,
Ỷ mạnh nói bừa thật khó ưa!

2* Cải tạo bãi Chu Viên, Gạc Ma,…
Thuộc Trường Sa của Việt Nam ta;
Xây thêm hai ngọn hải đăng mới’
Khiến tình hình càng rối thêm ra!

3* Ỷ mạnh giàu là dại đó nghen,
Hiếp người tạo họa, lại thêm hèn!
Mạnh giàu chơi tốt với nghèo, yếu,
Đạt được thâm giao mới đáng khen !
,
4* Có sức mạnh đương nhiên có quyền,
Đó là nhận thức gây lắm phiện !
Nước nào ỷ mạnh mà bành trướng,
Những nước liên quan phản ứng liện!

5* Trung quốc mạnh lên thật đáng phiền,
Biển Đông độc chiếm làm ngay liền !
Ý đồ chi phối toàn thế giới,
Mơ ước hoang đường nên sớm kiêng!

Phương Minh (6/2015)

25/6 (185),