(1197) TRUNG QUỐC HẾT HAM

(1197) TRUNG QUỐC HẾT HAM
Bọn cướp đảo ham thỏa mộng tham,
Việt Nam để mất đảo sao kham?!
Quang Trung, Thường Kiệt,… thời đương đại,
Xuất hiện thì Trung Quốc hết ham!
Phương Minh (8/2015)

*2016 : 21/4 (332) – *2017 : 25/2 (569)

 

bình luận

bình luận