(0002) CỜ BẠC

(0002) CỜ BẠC
Những kẻ tìm vui qua bạc bài,
Phần đông mờ mịt ở tương lai!
Đồng tiền kiếm được nhờ bàì bạc,
Nhiều cỡ nào rồi cũng sạch tay!
Phương Minh (9/1965)

 11/2 , 31/3 (117)

*2016 : 28/3 (323)

*2017 : 11/7, 4/11

 

bình luận

bình luận