(1522) VUI NHỜ TÌNH BẠN

(1522) VUI NHỜ TÌNH BẠN
Tình bạn ngày càng tăng độ thân
,
Nguồn vui theo đó cứ thêm dần!
Vui, buồn được bạn hiền chia sẻ,
Đó chính là giây phút tối cần!
Phương Minh (7/1979)

*2016 : 21/10 (481)

*2017 : 7/11

bình luận

bình luận