(1519) HOC LUYỆN VÀ CỐNG HIẾN

(1519) HỌC LUYỆN VÀ CỐNG HIẾN
Con đường học luyện rộng thênh thang,
Bền chí theo … lòng, óc mở mang!
Vì nước dân toàn tâm cống hiến,
Đó là nghĩa vụ thật vinh quang!
Phương Minh (11/1986)

*2016 : 5/10 (478)

bình luận

bình luận