(1520) BIA, RƯỢU GÂY HẠI

(1520) BIA, RƯỢU GÂY HẠI
Bia, rượu thứ nào đã lỡ ghiền
,
Hao tiền, thêm bịnh,… thấy ngay liền!
Khi say xỉn vướn hành vi xấu,
Nhân cách giảm, rước họa,… lắm phiền!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận