(0536) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG

(0536) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG
Chiến thắng Điện Biên vang một thời,
Miền Nam đuổi Mỹ chạy tơi bời!
Công người Cộng Sản nhiều vô kể,
Giúp  sử Việt Nam thêm rạng ngời!
(6/1975)

3/5 (156),  *2016 : 1/5 (347), *2017: 1/2 (356)

bình luận

bình luận