**(1241 – B26**) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

**(1241 – B26**) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

*Đất nước Việt Nam ta,
Hơn bốn ngàn năm qua;
Bao lớp người đã vùng vẫy, xông pha,
Đem máu xương tô thắm sơn hà!

*Độc lập và tự do,
Áo ấm với cơm no;
Toàn dân ta đã quyết tâm giành lấy,
Từng đạt được nhiều thành quả rất to!

*Tương lai đất nước dần rực sáng ra,
Nhiều ngành nghề đang cần bàn tay của môi chúng ta!
Góp thêm công sức,
Đuổi theo các nước đang vượt mình xa!

*Dân Việt Nam ta luôn tin tưởng,
Một ngày gần đây toàn dân vui hưởng;
Thành quả lao động do chính mình bỏ ra,
Ngày ấy gần dần, không còn xa!
Phương Minh (5/1977)

 

 

 

bình luận

bình luận