(1768) LÀM LỢI DÂN

(1768) LÀM LỢI DÂN
Lợi dân là chuẩn xét công quan,
Nhìn thấy lợi lòng dân ổn, an;
Quan cứ làm cho dân thấy lợi,
Góp công, dù khổ, chẳng hề than!
Phương Minh (5/1998)
1768(1668, A73, B27)
*2017 : 29/7

bình luận

bình luận