(1762) SÁNG TÁC THƠ         ->TT 009

Đồng cảm việc đời sáng tác thơ,
Khuyên lơn, cảnh báo,…gởi niềm mơ;
Mong sao cuộc sống thêm tươi đẹp.
Thiên hạ cùng vui thỏa mộng chờ!
Phương Minh (5/1966)
1762(1662, A73, B27)

bình luận

bình luận