(0029) MỞ CẢ ÓC TIM        ->TT007, 013

(0029) MỞ CẢ ÓC TIM        ->TT007, 013
Cả óc và tim cùng mở ra,
Mới mong nhận thức được thăng hoa,
Nếu như tim, óc không cùng mở,
Tầm hiểu, nhìn khó thể rộng, xa!
Phương Minh (9/1964)
 

**2016 : 8/12 (510) ,

**2017 : 11/7

bình luận

bình luận