(1439) KHOE SAI SỰ THẬT

(1439) KHOE SAI SỰ THẬT
Dựng chuyện nhằm khoe tốt, giỏi, giàu,
Khoe sai sự thật lộ càng mau;
Nhiều người biết xạo đâu thèm nói,
Cứ để bụng cười,…Thế mới đau!
Phương Minh (3/2016)

 

 

bình luận

bình luận