(1442) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

(1442) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Cơ hội luôn kèm thách thức mà,
Bỏ qua cơ hội rối thêm ra;
Đương đầu thách thức nhân tài thiếu,
Ước mơ cường thịnh vẫn còn xa!
Phương Minh (8/1997)

 

 

bình luận

bình luận