(1432) ĐẠT MỘNG VÌ DÂN

(1432) ĐẠT MỘNG VÌ DÂN
Mộng ước vì dân khi đạt thành,
Biết bao người tạo được công danh
Công danh họ tạo dân ghi mãi,
Nhờ họ đời ta thêm tốt lành!
Phương Minh (9/1999)

 

 

 

 

bình luận

bình luận