(1438) DO TÂM ÁC

(1438) DO TÂM ÁC
Chọn bạc bài hầu mong đổi đời,
Làm sao chẳng khốn khổ tơi bời;
Của người muốn hốt do tâm ác,
Trời, Phật nào cho sống thảnh thơi?!
Phương Minh (10/1985)

 

 

bình luận

bình luận