(0148) MUA THÀNH TÍCH     => TT023

(0148) MUA THÀNH TÍCH     => TT023
Thành tích, chức, hàm mua bằng tiền,
Lộ ra, uy tín mất, thêm phiền!
Sao bằng nhờ thực tài, thực học,
Lập được công, dân biết, khen liền1
(6/2012)

Đã giới thiệu:
*2015 : 2/1 ,

bình luận

bình luận