(0104) LÀM THƠ  ->TT002

(0104) LÀM THƠ      ->TT002
Làm thơ đâu chỉ để ngâm chơi,
Còn phải góp công tô thắm đời;
Hay, dở, đúng, sai… cần vạch rõ,
Nguồn thơ chưa cạn dễ gì ngơi!
(6/1994)

6/1, 12/2 , 29/12 (298)

*2016 : 8/5 (367)

 

bình luận

bình luận