(0211) TÌM VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC     =>TT 022

(0211) TÌM VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC     =>TT022
Hạnh phúc tìm hoài chẳng thấy đâu,
Do nhiều tham vọng, lắm nhu cầu!
Nếu như cam sống đời đơn giản,
Hạnh phúc dễ tìm, lại hưởng lâu!
  (1/1966)

*2015 : 15/3 (94)

bình luận

bình luận