(1807) CHỜ DÂN XA XỨ

Việt kiều hải ngoại cứ như mơ :
Đất nước mình phát triển khó ngờ,
Toàn cầu hội nhập trên đà tiến;
Dân xa xứ luôn được trông chờ…!
Phương Minh  (4/2018)
1807 (1707, A73, B27)

bình luận

bình luận