(1798) DỪNG NGAY CHỐNG PHÁ

Việt Nam đang phát triển từng ngày,
Nhận xét vô tư ắt thấy ngay!
Nước có mất đâu mà phục quốc?
Hành vi chống phá nên dừng ngay!
Phương Minh  (12/1983)
1798 (1698, A73, B27)

 

bình luận

bình luận